Een krant om het debat aan te gaan over de toekomst van de slachthuizen van Anderlecht

image_pdfimage_print

« Den Abattoir in woord & beeld » : een krant om de vleesproductieketen te overdenken en het debat aan te gaan over de toekomst van de slachthuizen van Anderlecht…


Sinds 125 jaar is Kuregem een « wijk van vlees ». Het slachthuis van Anderlecht is al sinds 1890 aanwezig in het hart van de volkse wijk Kuregem, een wijk die zich ontwikkelde rondom deze uitzonderlijke site. Met het verlopen van de tijd en de doorvoering van heel wat veranderingen, heeft deze site kunnen weerstaan aan verschillende golven van delokalisatie en desindustrialisatie. De grote troeven van deze site schuilen onder meer in de socio-economische rol van de markt die er drie dagen per week doorgaat. Deze markt brengt elk weekend tot 100.000 mensen op de been.

Deze site van 10,5 hectare staat vandaag op een strategisch keerpunt in haar bestaan. De ruimte die de site inneemt in het hart van de stad en langs het kanaal van Brussel heeft de NV Abattoir, die er beheerder van is, aangezet om na te denken over de toekomst van de activiteiten die er plaatsvinden en over een nieuwe stedenbouwkundige ontwikkeling.

Een verhaal van mensen, dieren en de stad

Forum Abattoir is eind 2013 ontstaan uit een samenwerking tussen Inter-Environnement Bruxelles (IEB), het Centrum voor Stadsvernieuwing (CRU-CSV) en de NV Abattoir, die beheerder is van de site. De doelstelling? Het publiek debat aanwakkeren over de toekomst van de slachthuizen en de markt van Kuregem en bijhorende activiteiten. De aanwezigheid van dit slachthuis in het hart van de stad, als één van de laatsten in Europa zodanig ingebed in het stedelijk weefsel, wordt eerder gezien als een kans dan als een probleem. Voor Forum Abbatoir zou de site toelaten om te verkennen welke andere manieren er bestaan om met productie en consumptie om te gaan en om het overdenken van de voedingsketen te zien als socio-economische en ecologische uitdaging.

Zich buigen over de toekomst van de slachthuizen, dat is de complexiteit van het ecosysteem aanpakken (van de handel tot het fokken, van het dierenwelzijn tot het slachten, via beroepsvorming en stedenbouw) en roept heel wat vragen en fantasieën op. Het gaat onder meer over de verhouding tot de dood, tot de consumptie, maar ook tot de evolutie van beroepen en de industrie in de stad.

couvnl-Abattoir-in-woordOm ervaringen te delen en Brusselaars te betrekken bij deze reflectie, organiseert Forum Abattoir gratis activiteiten (ontmoetingen, projecties, debatten, wandelingen,…) gericht zowel naar professionelen als gebruikers, bewoners, verenigingen of scholen. Het forum beschikt ook over een website en een Facebookpagina getiteld « Un abattoir en ville ».

Vanuit de wil om het brede publiek te betrekken in dit debat, heeft Forum Abattoir zopas een krant van 24 paginas gepubliceerd: « Den Abattoir in woord & beeld » (er is ook een franstalige versie : « L’Abattoir Illustré »). Welke voedingsketens willen we in de stad? Welke overlevingskansen voor een stad met tertiare economie die hetgene wat haar voedt steeds verder weg delokaliseert? Welke band is er mogelijk tussen de wijk, haar bewoners en een plaats waar productie plaatsvindt? Dit zijn de unieke en boeiende uitdagingen die zich ontplooien bij het lezen van deze krant, gevoed door ontmoetingen met gebruikers, bewoners, cliënten en mensen die werken in de slachthuizen.

Waar kan je ze vinden? Click hier!

Wandelingen

Ter gelegenheid van de verschijning van « Den Abattoir in woord & beeld » stelt Forum Abattoir geleide gratis bezoeken voor op de site van de slachthuizen (evenwel niet van de slachtplaatsen zelf).